ماه: دی ۱۳۹۴

مدیک سینا

این سامانه با قابلیت مدیریت تمام فعالیت‌های انجام‌شده در واحدهای بهداشتی ـ درمانی و ثبت و ذخیره‌سازی اطلاعات مربوط به بیمار در پرونده بالینی الکترونیک او، افزون بر افزایش کارایی نیروهای این واحدها و استفاده بهینه از زمان، منبع ارزشمندی از اطلاعات پزشکی، بیماری، دارویی، مالی و… برای فعالیت‌های مدیریتی، تحقیقاتی، و آماری فراهم می‌سازد.

ادامه مطلب